Mahfuza Marzan Lecturer, Department of Microbiology

Contact Form

Mahfuza Marzan
Lecturer
Department of Microbiology
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka, Bangladesh
Email: mmarzan@juniv.edu